Aktualne www

W Inne
0

Wierchuszka firm natomiast instytucji postrzega inwestycje w technologię w charakterze kluczowy faktor gwoli zwiększenia zdolności reagowania ich organizacji w ciągu najbliższych pięciu lat, np.: http://promocja.top.naxi.pl Dwa trzecie ankietowanych stwierdziło, iż ich elastyczność będzie zależała głównie odkąd technologii: http://promocja.top.naxi.pl/wyszukane-portale/.

Umiejętność dynamicznej reakcji na zmiany umożliwia firmom a instytucjom podejmowanie szybkich decyzji a modyfikowanie planów w stosunki od zmieniających się potrzeb klientów a obywateli. W badaniu przeanalizowano autorytet zaś percepcja zdolności aż do natychmiastowej reakcji. Z przeprowadzonych ankiet wynikają wymienione niżej wnioski.

Jako najskuteczniejsze inwestycje umożliwiające wzmocnienie elastyczności organizacji postrzegane są aplikacje, które mogą prędko regulować się aż do ewoluujących potrzeb, natomiast przekształcenia infrastruktury technologicznej. Dyrektorzy generalni największą wagę przykładają aż do drugiego spośród tych czynników.

W świecie, w którym klienci wymagają natychmiastowego spełniania ich oczekiwań, firmy a instytucje państwowe muszą być w stanie prędko zaś efektywnie odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów natomiast obywateli.

Pracownicy częściej upatrują przyczyn w mniejszej asertywności oraz bezwzględności kobiet. Niektórzy wskazują oraz, że kobiety zatrudniane są na niższych stanowiskach, co zmniejsza ich szanse na rozwój na stanowiska kierownicze.
Dodaj Tag