Ciekawe strony firmowe

W Inne
0

Zdecydowana większość spośród ludzi uważa, że korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest na miarę złym, jeżeli nie przeszkadza w obowiązkach służbowych, np.: http://reklama.hi.waw.pl. Nad jedna druga badanych twierdzi, iż jest owo potrzebne jako chwila odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne oraz wszyscy, którzy mają taką możliwość, korzystają w ów tryb spośród Sieci: http://reklama.hi.waw.pl/karty-pvc-na-codzien/.

Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje impreza w charakterze zachowanie nieuczciwe względem pracodawcy zaś niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Zaledwie co piąty badany uważa, iż korzystanie spośród Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy wiecznie negatywnie wpływa na jakość pracy.

Wyniki procedura pokazują oraz, tak dalece godzin dziennie załoga poświęcają na swoje sprawy. Co dalszy internauta korzystający Internetu w pracy deklaruje, że korzysta spośród niego w celach prywatnych przeciętnie przez pół godziny, co szósty testowany choć przeznacza na ten koniec dwójka godziny na dzień czy też więcej. Wskazania te mogą znajdować się niemniej jednak znacznie zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy oraz odraza do przyznawania się do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza. Przypuszczenie owo potwierdzają wyniki analogicznego pytania, niemniej jednak dotyczącego czasu poświęcanego na to za pomocą kolegów spośród pracy – tutaj aktualnie co trzecia część opiniodawca twierdzi, że są to co w żadnym razie dwójka godziny dziennie.
Dodaj Tag