Dzisiejsze informacje

W Inne
0

Wyniki modus pokazują oraz, tak jak godzin dziennie pracownicy poświęcają na swoje sprawy, np.: http://promo.hi.waw.pl. Co dalszy internauta korzystający Internetu w pracy deklaruje, że korzysta spośród niego w celach prywatnych zwykle przy użyciu pół godziny, co szósty testowany natomiast przeznacza na ten kropka nad i para godziny na dzień bądź więcej. Wskazania te mogą stanowić chociaż w dużym stopniu zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy oraz awersja do przyznawania się do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza: http://promo.hi.waw.pl/polecane-tatuaze-dla-mezczyzn/.
Założenie owo potwierdzają wyniki analogicznego pytania, mimo to dotyczącego czasu poświęcanego na owo za pomocą kolegów z pracy – w tym miejscu natychmiast co trzecia część opiniodawca twierdzi, iż są owo co bynajmniej dwójka godziny dziennie.

Zdecydowana większa część spośród ludzi uważa, że korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest jak na przykład złym, jeśliby nie przeszkadza w obowiązkach służbowych. Powyżej jedna druga badanych twierdzi, iż jest owo potrzebne w charakterze moment odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne natomiast wszyscy, którzy mają taką możliwość, korzystają w ów modus z Sieci.
Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje ruch w charakterze behawior nieuczciwe względem pracodawcy tudzież niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Tylko co piąty badany uważa, iż korzystanie spośród Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy zawsze negatywnie wpływa na jakość pracy.
Dodaj Tag