Rzetelne strony firmowe

W Inne
0

Zdecydowana większość z ludzi uważa, że korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest jak złym, jeśli nie przeszkadza w obowiązkach służbowych, np.: http://marketing.hi.waw.pl. Ponad jedna druga badanych twierdzi, że jest owo potrzebne w charakterze mgnienie oka odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne i wszyscy, którzy mają taką opcja, korzystają w ten postępowanie spośród Sieci: http://marketing.hi.waw.pl/tanie-karty-zblizeniowe/.

Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje przedsięwzięcie w charakterze zachowanie nieuczciwe w stosunku do pracodawcy a niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Jedynie co piąty testowany uważa, że korzystanie spośród Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy zawsze negatywnie wpływa na stan pracy.

Wyniki modus pokazują i, tak jak godzin na dzień pracownicy poświęcają na swoje sprawy. Co pozostały internauta korzystający Internetu w pracy deklaruje, iż korzysta spośród niego w celach prywatnych zwykle z wykorzystaniem pół godziny, co szósty analizowany jakkolwiek przeznacza na ten finisz dubel godziny na dzień względnie więcej. Wskazania te mogą egzystować acz wielce zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy zaś wstręt do przyznawania się aż do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza. Domniemanie to potwierdzają wyniki analogicznego pytania, natomiast dotyczącego czasu poświęcanego na owo przez kolegów z pracy – tutaj nuże co trzeci ankietowany twierdzi, iż są owo co najmniej dwaj godziny dziennie.
Dodaj Tag