Super firmy

W Inne
0

Zdecydowana większość z ludzi uważa, iż korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest na miarę złym, jeśliby nie przeszkadza w obowiązkach służbowych, np.: http://sem.ej.waw.pl. Ponad jedna druga badanych twierdzi, iż jest to potrzebne w charakterze moment odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne natomiast wszyscy, którzy mają taką opcja, korzystają w ten strategia z Sieci: http://sem.ej.waw.pl/slub-dla-kazdego/.

Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje postępowanie jako zachowanie nieuczciwe względem pracodawcy tudzież niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Tylko co piąty analizowany uważa, że korzystanie z Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy furt negatywnie wpływa na forma pracy.

Wyniki podejście pokazują także, do tego stopnia godzin na dzień kadra poświęcają na swoje sprawy. Co drugi internauta korzystający Internetu w pracy deklaruje, że korzysta z niego w celach prywatnych średnio za pomocą pół godziny, co szósty analizowany chociaż przeznacza na ów meta dwójka godziny na dzień czy też więcej. Wskazania te mogą istnieć natomiast daleko zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy a awersja do przyznawania się do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza. Supozycja owo potwierdzają wyniki analogicznego pytania, natomiast dotyczącego czasu poświęcanego na to przez kolegów z pracy – w tym miejscu aktualnie co trzecia część opiniodawca twierdzi, iż są owo co najmniej dubel godziny na dzień.
Dodaj Tag