Wzorcowe przedsiębiorstwa

W Inne
0

Wyniki procedura pokazują także, tak jak godzin na dzień personel poświęcają na swoje sprawy, np.: http://sem.hi.waw.pl. Co pozostały internauta używający Internetu w pracy deklaruje, iż korzysta spośród niego w celach prywatnych zwykle z wykorzystaniem pół godziny, co szósty badany tymczasem przeznacza na ten finis dwoje godziny dziennie względnie więcej. Wskazania te mogą stanowić jednak daleko zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy zaś nieżyczliwość do przyznawania się do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza: http://sem.hi.waw.pl/polecane-tattoo-dla-dla-ciebie/.
Domniemanie to potwierdzają wyniki analogicznego pytania, jednakże dotyczącego czasu poświęcanego na to za pomocą kolegów spośród pracy – w tym miejscu nuże co trzecia część ankietowany twierdzi, iż są owo co w żadnym razie dwoje godziny dziennie.

Zdecydowana gros spośród ludzi uważa, że korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest na miarę złym, jeśliby nie przeszkadza w obowiązkach służbowych. Nad jedna druga badanych twierdzi, iż jest owo potrzebne jako krótki czas odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne natomiast wszyscy, którzy mają taką wybór, korzystają w ten podejście z Sieci.
Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje akcja jak zachowanie nieuczciwe w stosunku do pracodawcy a niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Jedynie co piąty badany uważa, iż korzystanie spośród Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy zawżdy negatywnie wpływa na forma pracy.
Dodaj Tag