Aktualne firmy

W Internet
0

Zdecydowana gros spośród ludzi uważa, iż korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest niczym złym, gdyby nie przeszkadza w obowiązkach służbowych, np.: http://promocja.hi.waw.pl. Nad połowa badanych twierdzi, iż jest owo potrzebne jako krótki czas odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne natomiast wszyscy, którzy mają taką alternatywa, korzystają w ten badania spośród Sieci: http://promocja.hi.waw.pl/tatuaz-dla-chlopakow/.

Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje działanie w charakterze behawior nieuczciwe w stosunku do pracodawcy a niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Zaledwie co piąty testowany uważa, że korzystanie spośród Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy zawsze negatywnie wpływa na postać pracy.

Wyniki modus pokazują także, ile godzin dziennie pracownicy poświęcają na swoje sprawy. Co pozostały internauta używający Internetu w pracy deklaruje, że korzysta z niego w celach prywatnych średnio za pośrednictwem pół godziny, co szósty badany acz przeznacza na ten meta dubel godziny dziennie lub więcej. Wskazania te mogą być atoli o wiele zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy zaś nieżyczliwość aż do przyznawania się aż do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza. Podejrzenie owo potwierdzają wyniki analogicznego pytania, toż dotyczącego czasu poświęcanego na to za pośrednictwem kolegów spośród pracy – tu w tej chwili co trzecia część opiniodawca twierdzi, iż są to co bynajmniej para godziny dziennie.
Dodaj Tag