Promocyjne portale

W Internet
0

Zdecydowana gros z ludzi uważa, że korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych nie jest na sposób złym, o ile nie przeszkadza w obowiązkach służbowych, np.: http://reklama.ej.waw.pl. Nad połowa badanych twierdzi, iż jest owo potrzebne w charakterze moment odpoczynku. Zdaniem co drugiego respondenta korzystanie spośród Internetu w pracy w celach prywatnych jest normalne natomiast wszyscy, którzy mają taką opcja, korzystają w ten sposób spośród Sieci: http://reklama.ej.waw.pl/promocyjne-serwisy/.

Relatywnie rzadziej badani internauci oceniają swoje czyn jako behawior nieuczciwe względem pracodawcy tudzież niewłaściwe. W najmniejszym stopniu polscy internauci są przekonani o szkodliwym wpływie tego na realizację obowiązków służbowych. Wyłącznie co piąty testowany uważa, że korzystanie z Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy furt negatywnie wpływa na postać pracy.

Wyniki tryb pokazują i, jak wiele godzin na dzień załoga poświęcają na swoje sprawy. Co dalszy internauta używający Internetu w pracy deklaruje, iż korzysta spośród niego w celach prywatnych zwykle przy użyciu pół godziny, co szósty testowany jednakże przeznacza na ten finis duet godziny dziennie albo więcej. Wskazania te mogą stanowić jednakże w dużej mierze zaniżone – przede wszystkim ze względu na obawy a odraza aż do przyznawania się do niewłaściwego wykorzystywania firmowego łącza. Podejrzenie to potwierdzają wyniki analogicznego pytania, lecz dotyczącego czasu poświęcanego na owo za sprawą kolegów spośród pracy – w tym miejscu natychmiast co trzecia część respondent twierdzi, iż są owo co w żadnym razie dwa godziny dziennie.
Dodaj Tag