Deklaracje roczne 2012

W Komputery
0

Program do rozliczeń PIT 2011 to banalnie prosty w obsłudze, bezpłatny program do pit za 2011 rok pozwalający na rozliczanie rocznych zeznań za 2011 rok i ich natychmiastowego wysłania do Urzędu Podatkowego poprzez net za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Program ułatwia odliczenie wszystkich ulg na przykład: ulga na rehabilitację, ulga mieszkaniowa, darowizny, ulga internetowa, ulga na dzieci.

Gratisowy program do PIT 2012 sprawi, iż natychmiast utworzysz i dostarczysz PITy za rok 2011 - również bez opuszczania domu. Programem odliczysz wszystkie najważniejsze ulgi (np.: ulga prorodzinna, ulga na rehabilitację, darowizny, ulga mieszkaniowa, ulga internetowa).

Program do PITów udostępnia wszelkie wzory PIT-ów rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-37, PIT-36L. Oprogramowanie PITY 2012 udostępnia wszystkie wymagane apendyksy, w tym PIT 0, PIT Z, PIT/B, PIT ZG, PIT D, PIT M, dzięki temu możliwe jest odliczenie takich ulg jak: ulga internetowa, ulga mieszkaniowa, ulga na rehabilitację, ulga na dziecko, darowizny.

Program PITY 2011 do dostarczania e-Deklaracji poprzez Internet nie potrzebuje bardzo drogiego podpisu kwalifikowanego, aczkolwiek PIT 2011 udostępnia również opcję autoryzacji zeznań rocznych takim certyfikatem.

Cały proces przesłania formularza, pobrania i druku formularza UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) odbywa się całkowicie samoczynnie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać jakichkolwiek innych aplikacji obcych ani otwierać formularzy w formacie PDF upublicznianych przez Ministra Finansów.

Dzięki samoczynnemu liczeniu prawie wszystkich pozycji formularza PIT utworzenie standardowej deklaracji PIT-37 w programie PIT 2011 ogranicza się do wprowadzenia własnych danych identyfikacyjnych oraz wprowadzenia kilku kwot z informacji PIT-11, czyli kwoty przychodów, wartości kosztów uzyskania przychodu, wartości wpłaconych przedpłat na podatek dochodowy i sum wpłaconych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Da się to zrobić dosłownie w czasie paru chwil i od razu posłać PIT do Urzędu Podatkowego przez Internet.
Nie znajdziesz łatwiejszego sposobu na wysłanie PITa rocznego za rok 2011.
Nie pobieramy całkowicie żadnych opłat za używanie programu, jest całkowice bezpłatny!
Dodaj Tag