PITy 2011 | Pobierz program do wypełniania pitów i formularze

W Komputery
0

Deklaracja PIT-37 to zeznanie dla podatników pracujących z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,za których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wysyła do budżetu państwa pracodawca.
Deklarację PIT-37 sporządzają podatnicy którzy:

otrzymywali zasiłki z Urzędu Pracy
otrzymywali renty albo emerytury
pobierali zapomogi np. chorobowe, macierzyńskie itp.
wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia
pracowali z tytułu umowy o dzieło
pracujący z tytułu umowy opracę


Do formularza PIT 37 można załączyć następujące załączniki: PIT-O, PIT-D:

PIT/D – wysyłany przez osoby, odliczających wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego formularza dołączyć można też oświadczenie PIT 2K - w przypadku gdy podatnik stosuje odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.
PIT/O – dla podatników, dokonujących odliczeń od dochodu (np. wydatki na internet, darowizny, wydatki na nabycie nowych technologii, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku (np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga na dzieci). Deklaracja ta nie obejmuje ulg związanych z wydatkami mieszkaniowymi.
Dodaj Tag