PITy 2011, Program PITy 2012, darmowy program do pitów, darmowe PITy

W Komputery
0

Blankiet PIT 36 sporządzany jest głównie przez przedsiębiorców.
PIT 36 wypełniają owi podatnicy, którzy w roku fiskalnym zobowiązani byli do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Formularz PIT 36 składają zwłaszcza podatnicy którzy:

mieli przychody z pozostałych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej
w grudniu roku podatkowego wykonali inwentaryzację likwidacyjną
zyskiwali zyski ze źródeł położonych poza granicami kraju
stosowali zwolnienie na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)
osiągali dochody z wynajmu lub dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych
prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach (z użyciem skali podatkowej)
W roku fiskalnym prowadzili przedsiębiorstwo opodatkowane na skali podatkowej


Załączniki do formularza PIT-36:

PIT/D – dla podatników, które odliczają wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego załącznika dołączyć można też oświadczenie PIT-2K - w przypadku gdy podatnik stosuje odliczenia zapłaconych odsetek od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – ulga znaja jako ulga odsetkowa.
PIT/O – dla podatników, korzystających z odliczeń od dochodu (np. wydatki na rehabilitację, wydatki na nabycie nowych technologii, ulga na internet, darowizny, itp.) lub od podatku (np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga na dzieci). Druk ten nie dotyczy ulg na cele mieszkaniowe.
Dodaj Tag