PITy 2012 w 2011 za rok 2011 - PITy roczne 2012

W Komputery
0

Zeznanie PIT 36 rozliczany jest najczęściej przez prowadzących działalność gospodarczą.
PIT-36 wykonują ci podatnicy, którzy w roku podatkowym zobowiązani byli do samodzielnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Deklaracja PIT-36 sporządzają przede wszystkim podatnicy którzy:

otrzymywali przychody ze źródeł położonych poza granicami kraju
prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach (z zastosowaniem skali podatkowej)
uzyskiwali profity z innych źródeł dochodu opodatkowanych na zasadach ogólnych z użyciem skali podatkowej
W roku fiskalnym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na skali podatkowej
osiągali profity z wynajmu bądź dzierżawy lub innych analogicznych umów opodatkowanych skalą podatkową
w grudniu roku fiskalnego wykonali remanent likwidacyjny
korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)


Załączniki do formularza PIT-36:

PIT/D – dla osób, odliczających wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego formularza dołączyć można również oświadczenie PIT-2K - w przypadku gdy osoba odlicza odsetki od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – czyli ulga odsetkowa.
PIT/O – sporządzany przez podatników, które dokonują ulg odliczanych od dochodu (np. darowizny, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, wydatki na nabycie nowych technologii, itp.) lub od podatku (np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga na dzieci). Załącznik ten nie obejmuje odliczeń na cele mieszkaniowe.
Dodaj Tag