PITy - Formularze PIT 2011, Pity Program, Program PIT

W Komputery
0

Formularz PIT-37 to blankiet dla podatników pracujących na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,za których zaliczki na podatek dochodowy przesyła do Urzędu Skarbowego pracodawca.
Zeznanie PIT 37 sporządzają podatnicy którzy:

otrzymywali z ZUS zapomogi np. chorobowe, macierzyńskie itp.
pracujący w oparciu o umowę zlecenia
otrzymywali z ZUS renty albo emerytury
brali zasiłki z Urzędu Pracy
pracujący w oparciu o umowę o pracę
pracowali z tytułu umowy o dzieło


Do formularza PIT 37 można załączyć następujące załączniki: PIT/O, PIT/D:

PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego załącznika dołączyć można też oświadczenie PIT 2K - w przypadku gdy podatnik odlicza odsetki od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – ulga ta nazywana jest ulgą odsetkową.
PIT/O – dla osób, które dokonują ulg odliczanych od dochodu (np. wydatki na zakup nowych technologii, ulga rehabilitacyjna, darowizny, wydatki na internet, itp.) lub od podatku (np. ulga na dzieci, ulga za wyszkolenie uczniów). Formularz ten nie dotyczy ulg związanych z wydatkami mieszkaniowymi.
Dodaj Tag