PITy program do rozliczania

W Komputery
0

Formularz PIT 28 wysyłają osoby rozliczające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli:

osoby prowadzące samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą
osoby otrzymujące przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, podnajmu, umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze, gdy umowy owe nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w postaci spółki jawnej osób fizycznych lub spółki cywilnej osób fizycznych


PIT 28 składa się do ostatniego dnia stycznia 2012 r.
Do PIT-28 zawsze trzeba dołączyć formularz PIT-28/A lub PIT 28/B (w zależności od źródła uzyskanego przychodu).
Jeżeli wybraliśmy PIT-28, to znaczy podatek od przychodów, to podczas obliczania należnego podatku nie rozliczamy kosztu uzyskania przychodu.
Podstawą wyliczenia podatku jest w takim przypadku przychód, a nie dochód.

Z reguły rekompensuje to niższa stawka podatku niż w przypadku podatku dochodowego obliczanego na deklaracji PIT-36L lub PIT-36.
Może on w PIT-28 uwzględnić:

ulgę abolicyjną
pewne odliczenia i ulgi (szczegóły niżej)
zapłacone składki do ZUS (ubezpieczenie społeczne)
oddać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
zapłacone do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne


Na deklaracji PIT 28 nie można odliczać ulgi prorodzinnej.
W przypadku wyboru PIT 28 nie da się rozliczyć podatku:

jako osoba samotnie wychowująca potomstwo
łącznie z współmałżonkiem


Odstępstwem jest przyjmowanie przychodów z tytułu umowy dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu lub innych umów o zbliżonym charakterze, jeśli umowy te nie są zawierane w w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykazanie takich przychodów nie odbiera możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.
Dodaj Tag