Program do PITu 36

W Komputery
0

Druk PIT-36 sporządzany jest najczęściej przez przedsiębiorców.
PIT-36 wykonują owi podatnicy, którzy w roku podatkowym zobligowani byli do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Formularz PIT 36 sporządzają przeważnie podatnicy którzy:

W roku podatkowym prowadzili przedsiębiorstwo opodatkowane na zasadach ogólnych
uzyskiwali zyski z innych źródeł dochodu opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej
zyskiwali dochody ze źródeł położonych za granicą
korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)
w grudniu roku podatkowego sporządzili remanent likwidacyjny
prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach (z użyciem skali podatkowej)
zyskiwali zarobki z najmu bądź dzierżawy lub innych analogicznych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych


Załączniki do formularza PIT 36:

PIT/O – wypełniany przez podatników, które dokonują ulg odliczanych od dochodu (np. ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, wydatki na nabycie nowych technologii, darowizny, itp.) lub od podatku (np. ulga prorodzinna, ulga za wyszkolenie uczniów). Druk ten nie obejmuje ulg na cele mieszkaniowe.
PIT/D – dla osób, korzystających z ulg mieszkaniowych od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć można również oświadczenie PIT 2K - w przypadku gdy podatnik odlicza odsetki od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – ulga ta nazywana jest ulgą odsetkową.
Dodaj Tag