Afryka

W Media
0

Do urzędników miejskich z Nysy zostało nadesłane pismo podpisane przez afrykanskiego władcę Bunyoro-Kitara z Ugandy - Salomona Gafabusa Iguru I Afryka. Poszukuje on swojego niemieckiego czlonka rodziny, którym był polski doktor i podróżnik, Edward Schneitzer.
Schneitzer, znany dziś jako Mehmed Emin Pasza, wydaje się najprawdopodobniej praprzodkiem Salomona Gafabusa Iguru I. Do Afryki dotarł w drugiej połowie XIX wieku, kiedy służył jako gubernator egipskiej prowincji Ekwatoria. Afryka stała się jego drugim domem.
Władze miejskie z Nysy odpowiedziały z przyjemnością na apel afrykańskiego króla. Zaproszono go do przyjadu i obiecano pomoc w sprawdzeniu przeszłości Schnitzera.
Schnitzer pochodził z niemieckiej rodziny. Chociaż urodził się w Opolu, to dzieciństwo spędził właśnie w Nysie, do której przeniósł się z rodzicami. Wyznawał judaizm, potem zmieniał religię jeszcze dwukrotnie na chrześcijaństwo i islam. Zginął podobno w 1892 roku.
Do tej pory nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o dokładne losy Edwarda Schneitzera. Mamy nadzieję, że ta próba odnalezienia przodków przyczyni się do zawężenia przyjaźni pomiedzy Polską a krajami afrykańskimi.
Jest to jedna z wiadomości, jaką możesz znaleźć na naszym portalu. Zapraszamy Cię do zajrzenia na afryka.org
Dodaj Tag