Najszybsze i najpewniejsze rozliczenia

W Medycyna
0

Rozliczenia z NFZW ramach kompleksowej usługi oferty do nfz oferujemy pomiędzy innymi realizacja następujących czynności:

odbiór dokumentów źródłowych w ustalonych terminach
prowadzenie rejestru usług medycznych wykonanych w Państwa placówce
przygotowywanie dokumentacji pozwalającej na dokonanie rozliczenia spośród NFZ udzielonych dzięki Państwa świadczeń (raporty statystyczne, raporty rozliczeniowe, rachunki refundacyjne, faktury VAT, kolejki oczekujących, listy aktywne pacjentów itd.)
obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ SZOI
obsługę Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki NFZ SIMP
przygotowywanie dokumentacji na potrzeby konkursów ofert
archiwizację przetwarzanych danych rozliczeniowych
przygotowywanie dodatkowych sprawozdań wewnętrznych w celu Świadczeniodawcy
doradztwo w zakresie optymalizacji wykonania kontraktu.
Usługi informatyczne

Naszym obszarem działania są w szerokim zakresie rozumiane usługi informatyczne. Oferujemy pośrodku innymi następujące usługi:

pomoc obok wyborze najlepszych rozwiązań informatycznych
doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu oraz oprogramowania
archiwizacja danych
konsultacje w zakresie potencjał i opłacalności modernizacji sprzętu komputerowego
instalacja tudzież konfiguracja sprzętu natomiast oprogramowania
usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom
diagnostyka sprzętu komputerowego
montaż podzespołów
konfiguracji sieci LAN natomiast WiFi
i inne.
Dodaj Tag