Prawo jazdy ważny dokument

W Motoryzacja
0

Prawo jazdy jako pierwsi wprowadzili Francuzi. Zgodnie z postanowieniem paryskiej policji od 1893 roku musiał je posiadać każdy automobilista w tym mieście. Od 1899 roku norma ta została poszerzona na cały kraj.
Polskie prawo jazdy według standardu UE z 1998, sprzed 1.5.2004 zawiera punkt 4d: Nr PESEL właściciela oraz punkt 8: Adres posiadacza, jakich brak w wersji niemieckiej.
Prawa jazdy wykorzystywane przez kierowców, będących obywatelami państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej mają typowy design plus mieszczą normatywne informacje o kierowcy, identyczne dla wszystkich krajów, wypracowane w 1998.
Odstępstwa od rzeczonej generalnej reguły dotyczą drobnych elementów tego dokumentu. Polskie prawa jazdy, wydawane od końca lat 90. wypełniają te standardy.
Prawo jazdy jest zatopione w przejrzystym syntetyku kształtu i rozmiarów karty kredytowej, ograniczającym fałszowanie ewentualnie zmienianie i przeciwdziałającym przedwczesnemu zniszczeniu.
Od 1 maja 2004 polskie prawa jazdy drukowane są na niewiele różnym druku aniżeli przed dołączeniem Polski do UE:
w miejsce elipsy wokoło liter PL w lewym górnym rogu umiejscowiono 12 gwiazd,
zdjęcie jest większe,
na tle nowego druku ulokowane są wpisy "prawo jazdy" we wszelkich unijnych językach,
Dotychczasowe prawa jazdy, wydane przed 1 maja 2004 zatrzymują legalność.
W Polsce okoliczności zdobycia i uprawnienia nazywa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Wytwórczością polskich praw jazdy i ich personalizacją zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Dodaj Tag