Korepetycje

W Nauka
0

W tym artykule korepetycjami mienię płatne lekcje z planu edukacyjnego, dostarczane uczniom abstrahując od szkołą. Usuńmy z tego pojęcia dodatkowe lekcje jęzorów.

Jestem nauczycielem pragmatykiem, więc ciekawią mnie dubel idei połączone z korepetycjami:

co a kto powinien dokonać, korepetycji było mniej?
jak osiągnąć to, (gdyby są już dawane) przynosiły pożytek słuchaczom?


Są różne oskarżyciele, których rodzice decydują się dziecku korepetycje. Najczęściej są to niesatysfakcjonujące efekty w nauce ich dziecka i ich metamorfozie na lepsze. Ale oskarżyciele fiaska dziecka w edukacji mogą mieć bardzo bogate przyczyny. Słuchacz być może być wyposażonym zaległości w nauce, wynikające z długiej nieobecności w szkole, nieuważania podczas lekcji albo spośród nieprzygotowywania się aż do lekcji w budynku. Inną przyczyną może to, iż uczeń nie dowcipie wykładu nauczyciela i boi się postawić pytanie o owo, czego nie dowcipie. W konsekwencji ma trudności z dopadnięciem materiału. Być może też w końcu nie się adekwatnie do nauki.

Często jest ano, że rodzice w obawie przed egzaminami, które musi przekazać ich członek rodu, martwią się, że sama nauka w szkole nie basta. również rodzice chcą, członek rodu nasiliło a rozszerzyło erudycję edukacyjną. Są zaniepokojeni, że buda nie ewoluuje adekwatnie ich dziecka.

Podsumowując, są dubel powody brania korepetycji:

słuchacz nie radzi se w nauce,
uczeń chce ewoluować autorskie kompetencji a erudycję nad to, co oferuje szkoła.

Korepetycje

Co w każdym z tych przypadków jest dozwolone dokonać, aby nie były celowe?
Problemem tym może zajmować się szkoła - nauczyciele i dyrektor a rodzice a sam uczeń. W pewnym aspekcie jest owo podobnie ambaras ministerstwa edukacji. Ważne jest na przykład, dziennikarstwo nauczania dobrane aż do dyspozycja czereda. Tym zagadnieniem acz nie będę się absorbować, gdyż owo przekracza poza zakres mojej "praktyczności".
Dodaj Tag