Prawo i podatki Gdańsk

W Prawo
0

W życiu zdarzają się różne sytuacje, dlatego warto się ubezpieczyć. Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z odszkodowania, które przyznał nam nasz ubezpieczyciel. Jak wtedy powinno wyglądać dochodzenie odszkodowań? Znajdź pomoc na: Prawo i podatki Gdańsk.
Przede wszystkim, zanim zaczniemy dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej, dobrze jest ustalić na jakiej wysokości odszkodowanie możemy liczyć.
Po drugie dochodzenie odszkodowań musi być uzasadnione. Musimy zgromadzić odpowiednie dowody, które uzasadnią nasze oczekiwanie wyższego odszkodowania. W sprawach typu dochodzenie odszkodowań przydają się opinie lekarskie. Można powołać się na definicję zdrowia zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia, która zdrowie ujmuje holistycznie jako dobrostan fizyczny, ale też psychiczny. Mimo, że złamania się zagoiły, w dalszym ciągu można odczuwać cierpienia psychiczne, które wpływają niekorzystnie na jakość naszego życia. W takiej sytuacji dochodzenie odszkodowań jest jak najbardziej uzasadnione.
Warto też sprawdzić czy nasze oczekiwania względem ubezpieczyciela nie uległy przedawnieniu. Można powiedzieć, że na dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela mamy trzy lata. Po tym czasie nasze żądanie zostanie odrzucone ze względu na przeterminowanie.
Dodaj Tag