Co to jest Fatima

W Religia
0

Fatima jest miastem znajdującym się w Portugalii. Miasto zasługuje na uwagę głównie nie ze względu na położenie geograficzne czy z powodu zabytków, ani także ważnych bitew, ale miasto stało się sławne w wyniku innego wydarzenia które miało tam miejsce, był to cud objawienia. Przez objawienie Bóg przekazuje nam ludziom, prawdę dotyczącą wiary i świata niematerialnego, za pośrednictwem różnych wizji, czasem bezpośrednio lub za pomocą pośredników takich aniołowie i święci. W Fatmie ukazała się ludziom matka Boska Fatimska. Objawienie wstąpiło na trzech skromnych pasterzy, żyjących spokojnie swoimi życiami. Żaden z nich nie spodziewał się, że to oni zostaną wybrani przez Boga do dostąpienia tego zaszczytu. Pasterze ogłosili swoje objawienie w 1917 roku i kościół katolicki, ogłosił, że to co ogłosili nie jest niezgodne z oficjalną doktryną kościoła katolickiego. Mimo, że objawienie było niesprzeczne z dotychczasowymi poglądami to oficjalne uznanie objawienia za cud nastąpiło dopiero po paru latach. Kościół zawsze długo analizuje wydarzenia zanim oficjalnie uzna, że miał miejsce cud, aby nie podejmować pochopnych decyzji i uwzględnić wszystkie inne możliwości, a także wiarygodność źródła. Oficjalnie wydarzenia mające miejsce w Fatimie zostały uznane za Cud w roku 1930. My, dzięki wnikliwej analizie zdarzeń, możemy być pewni, że w Fatimie rzeczywiście miał miejsce cud i czerpać wiarę i nadzieję z tych okoliczności.
Dodaj Tag