Święty Maksymilian Kolbe

W Religia ,Tagi: ,
1

Święty Maksymilian Kolbe był męczennikiem i świętym kościoła katolickiego. Prowadził rozległa działalność misyjną w krajach wschodu głównie w Japonii, ale także i w Chinach. Chciał kierować założonymi przez siebie ośrodkami z Polski, niestety rozpoczęła się druga wojna światowa. W jej czasie Niemcy zajęli Polskę i zbudowali obozy koncentracyjne. Maksymilian został przez Niemców wraz z częścią współpracowników, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. W obozach koncentracyjnych więźniowie byli traktowani jak zwierzęta, duża część więźniów była zabijana w komorach gazowych, a czasami z ich ciał wyrabiano mydło. Kolbe został osadzony w obozie Auschwitz, tam zginął męczeńską śmiercią z własnego wyboru w 1941 roku. Maksymilian zdecydował się umrzeć w zamian za jednego z współwięźniów skazanego na śmierć głodową. Kolbe jednak nie umarł z głodu, został w końcu dobity zastrzykiem z fenolu jak podają źródła. Uratowany przez niego więzień Franciszek Gajowicz został przeniesiony do innego obozu, gdzie został wyzwolony przez wojska alianckie. Dzięki poświęceniu Świętego jeden człowiek został uratowany i mógł żyć dalej. Postępowanie tego Polskiego Świętego powinno być wzorem dla innych ludzi, jego skłonność do poświęcenia się dla drugiego człowieka zasługuje na najwyższą pochwałę. Nie tylko przez śmierć ale także przez działalność misyjną. Każdy z nas powinien dążyć do takiego ideału.
Dodaj Tag