Ojcowski Park Narodowy

W Turystyka
0

Ojcowski Park Narodowy powstał w 1956 roku. Jest najmniejszym polskim parkiem narodowym. Usytuowany jest w części w środkowej części Doliny Prądnika na odcinku o tyle o ile 12 km tudzież w dolnej oraz środkowej części jej odnogi- Doliny Sąspowskiej (5 km), po części na wierzchowinie jurajskiej Płaskowyżu Ojcowskiego. Obszar ten zajmuje powierzchnię 1889 ha a bywa nazywany „ Polską Szwajcarią”.
Ojcowski Park Narodowy jest miejscem szczególnym, unikatowym w skali europejskiej, natomiast nawet bez skrępowania wolno przyjąć- światowej. W międzynarodowym rejestrze parków krajobrazowych liczących nad 1000 pozycji, które są prowadzone przez ONZ, Ojcowski Botanik Etniczny mieści się na jednym spośród czołowych miejsc.

Tereny położone naokoło Ojcowa zbudowane są z wapienia górnojurajskiego, kto całkiem bez trudności ulega procesom krasowym. Wody, które pochodziły spośród opadów atmosferycznych, za pośrednictwem miliony lat rzeźbiły skały. W najstarszej epoce neogenu – miocenie, w trakcie procesów destrukcyjnych plus brały uczestnictwo wody morskie. Skromny uczestnictwo w kształtowaniu terenu miały lodowce. W dalszych wiekach miękkie osady morskie oraz materiał naniesiony za pomocą lodowce zostały wypłukane. Utrwaliły się na to samo twarde wapienie. Z kolei te wapienie, na przestrzeni tysięcy lat, w wyniku trwających procesów krasowych, bezwolny znacznej przemianie, tworząc aktualnie w trzeciorzędzie charakterystyczne elementy gwoli krajobrazu jurajskiego, tj. głębokie tudzież skaliste wąwozy, kaniony, liczne jaskinie, skały kiedy np. Furta Krakowska, Igła Deotymy, Jonaszówka; ostańce, groty, pieczary, wywierzyska, spośród których wypływa krystalicznie czysta wata, wypełniając pod ręką tym kamieniste koryta płynących potoków. Występują podobnie ponory, inaczej wchłony, gdzie wody potoków, strumieni wpływają pod spodem powierzchnię terenu. Tworzą tym samym sieć podziemnych rzek a strumieni o niezbadanych korytarzach. Małe ponory na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ludzie miejscowa nazywa "łykawicami". Rzeczka, która kończy osobisty powierzchniowy lot w ponorze, nosi nazwę "poniku”. Niezmiernie raz za razem występują po tej stronie jaskinie. Odkryto tu z grubsza 200. Znajduje się po tej stronie najsłynniejsza pośród turystów, acz nie jest płeć słaba największą jaskinią udostępnioną do zwiedzania – Grota Łokietka. Z wyjątkiem niej warte uwagi są : Pieczara Wierzchowska Górna, Jaskinia Wierzchowska Dolna, Pieczara Ciemna czy podobnie Jaskinia Nietoperzowa, Okopy.
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego można także zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku w Ojcowie, późnorenesansowy cytadela w Pieskowej Skale, młyny, słynną Kaplicę „ Na wodzie”, świątynia tudzież Pustelnię Błogosławionej Salomei.
Dodaj Tag