Zamek Bobolice

W Turystyka
0

Forteca Bobolice został wykonany z wykorzystaniem Króla Mowa ojczysta Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Należał aż do systemu obronnego zachodniej granicy państwowej Królestwa Polskiego. Zamek miał chronić od momentu najazdów ze strony Śląska, będącego kraina granicznym Królestwa Czech. Grodzisko jest częścią fortyfikacji zwanych Szlakiem Orlich Gniazd.
W roku 1370, uprzedni suzeren Polszczyzna Ludwik Madziarski nadał Zamek Bobolice swojemu bratankowi Władysławowi Opolczykowi. Ten, 9 lat w dalszym ciągu przekazał go swemu dworzaninowi Andrzejowi Schóny z Barlabas (zwany Andrzejem Węgrem), który zamek przekształcił w zbójecką twierdzę. Rabunkowy proceder ukrócił koronowany władca Władysław Jagiełło, kto w 1391 r. włączył twierdza spośród powrotem do dóbr królewskich, lecz pozwolił Andrzejowi nadal poprzednio władać. Po jego śmierci gród odziedziczyła jego potomek żeński Anna, natomiast po jej śmierci cytadela podzielili między siebie jej potomek męski Stanisław Szafraniec i jej pozostały gorsza połowa Mściwój z Wierzchowiska herbu Lis wspólnie spośród dziećmi. Doprowadziło to do licznych konfliktów, które zakończył Piotr Szafraniec (bratanek Stanisława), jaki wykupił odkąd Lisów ich połowę zamku w 1445 roku. Piotr Szafraniec na dniach sprzedał zamek Florianowi z Knyszyna, jaki z kolei sprzedał go Andrzejowi Tresce, i jego familia sprzedała go Rzeszowskim. Następnym właścicielem w 1486 roku został Mikołaj Kreza spośród Zawady herbu Skała, którego rodzina władała zamkiem aż aż do roku 1625.
Podczas najazdu Maksymiliana III Habsburga na ziemie polskie w 1587 r. kasztel został zdobyty przy użyciu jego wojska. Uległ jego osoba nie prędzej poważniejszym uszkodzeniom, został atoli szybko odbity przy użyciu wojska dowodzone za sprawą Jana Zamoyskiego. W 1625 roku warownia przeszedł w ręce Myszkowskich herbu Jastrzębiec spośród pobliskiego Mirowa.
W czasie potopu szwedzkiego, w 1657 roku, Szwedzi pod dowództwem generała Müllera silnie zniszczyli cytadela. Następnymi właścicielami zamku zostali Męcińscy spośród Żarek, atoli po wojnach szwedzkich w XVII a XVIII w. gród zaczął oddawać się w ruinę. Kiedy w 1683 r. król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa - miejsca koncentracji wojsk polskich przedtem odsieczą wiedeńską - zatrzymał się na Zamku Bobolice, jego asysta musiał nocować w namiocie.
W XVIII w. zamek był ale wręcz po części zamieszkały. Spis inwentarza Zamku z 1700 roku ukazuje jego dosyć sfuszerowany forma. Pomimo prób ratowania Zamku popadał jego osoba w co chwila większą ruinę. W XIX w. w podziemiach zamku znaleziono mamuci skarb. Poszukiwacze skarbów dopełnili reszty zniszczenia. Niektórzy do dzisiaj wierzą, że nie odkryto jeszcze całości skarbu natomiast główna jego akt leży w tunelu łączącym Zamek Bobolice z Zamkiem Mirów. Po drugiej wojnie światowej mury zamku zostały po części rozebrane zaś posłużyły aż do budowy drogocenny łączącej Bobolice spośród Mirowem.
Dodaj Tag