Zamek Mirów

W Turystyka
0

Forteca Mirów stanął na miejscu drewniano-ziemnego grodu w drugiej połowie
XIV wieku. Został wykonany przez Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono go z kamieni spojonych zaprawą otrzymywaną ze zmieszania piasku z potłuczoną skałą wapienną , cegłą
i ciałami zwierząt dostarczanymi do tego lasującego się wapna, z racji w jakim celu uzyskiwano lepiszcze kazeinowy, kto do głębi spajał kamienie.
Zamek Mirów był częścią systemu obronnego chroniące zachodnie rubieże Rzeczypospolitej. W roku 1370 stal się lennem Władysława Opolczyka. W roku 1396 oskarżony o współpracę z Czechami Władysław Opolczyk został wyprany swych dóbr za sprawą Władysława Jagiełłę. Acz po zbrojnym przejęciu cytadela został przekazany pod spodem szefostwo Krystyna z Koziegłów. Nie prędzej pełnił rolę mieszkalno-obronnej siedziby rycerskiej. W kolejnych latach twierdza zmieniał cięgiem właścicieli, u dołu basta XV stulecia przeszedł w ręce Myszkowskich. Ci odkąd 1600 roku występowali jako „margrabiowie na Mirowie de Gonzago”, aż do czego mieli przepis po uzyskaniu praw do tytułu „ de Gonzaga” od chwili przyjaciela rodziny, włoskiego księcia Mantay de Gonzaga. Myszkowscy podwyższyli wieżę do pięciu kondygnacji a dobudowali do niej ścianę kurtynową, przez wzgląd której wypracowano wąski immanentny dwór obudowany pomieszczeniami. Grodzisko w Mirowie został pod ich panowaniem aż 144 lata. Na dniach stracili zainteresowanie Mirowem przenosząc się do nowej siedziby w Pińczowie W tym okresie zamek został przebudowany, osiągając niedaleko tym punkt kulminacyjny swej świetności. W 1633 roku cytadela stał się własnością Jana Korycińskiego, kto wystarczająco w szybkim czasie sprzedał go rodzinie Męcińskich. Ci zarządzali przed najprawdopodobniej do ostatniego rozbioru Język polski. Podczas najazdu szwedzkiego grodzisko został pokaźnie niekompletny. Nieopodal podejmowanych prac remontowych, forteca popadał w ruinę. Po 1787 roku twierdza opuścili przeszły społeczeństwo, co przesądziło o jego losie. Pobliska ludzie wykorzystała kamienie z rozbiórki resztek zamku aż do budowy drogi idącej z wykorzystaniem osiedle wiejskie. W 1934 roku w trakcie trwania silnej burzy runęła jedna spośród jego ścian.
Dodaj Tag