Zamek Ojców

W Turystyka
0

Imię „Ojców” pochodzi przypuszczalnie z czasów Kazimierza Wielkiego, w tamtym czasie suweren nazwał kasztel Ociec obok Skały, czcząc w ten postępowanie pamięć związaną z tułaczką po okolicznych lasach natomiast grotach swego ojca, Władysława Łokietka. Na początku funkcjonowała tytuł Oczecz, Ocziec natomiast Oszyec.
Warownia istniała w tej chwili w XII wieku, wówczas owo właśnie wojewoda krakowski Skarbimir spośród rodu Awdańców dostał odkąd Bolesława III Krzywoustego kasztel po zwycięskiej walce pod Nakłem w roku 1109.
Zamek, o którym wiemy, powstał z inspiracji Kazimierza Wielkiego w XIV wieku na skalnym, wysokim cyplu, wżerający się od momentu zachodu w centralny dyscyplina Doliny Prądnika.
Obecność ojcowskiego zamku po niepowodzenie najwyższy „na piśmie” weryfikuje nie prędzej annalista Janko z Czarnkowa. Pierwszym starostą został burgrabia z pobliskiej Korzkwi Zaklika de Kozkow w 1370 roku, reprezentując interesy króla. Nie jest wiadome w jakim celu to on został wybrany aż do sprawowania władzy na zamku. W tamten czasach treściwość należało otrzymywać i na nie zapracować. Dalszy ambasador rodu z Korzkwi, Jan, stał się zarządcą zamku w Ojcowie, za to, iż pożyczył królowi 500 grzywien. Wolumen ta była całkiem niebagatelna. Atoli król długu nie spłacił, ergo Jan przekazał kaucja, najprawdopodobniej w formie spadku, Hinczce spośród Rogowa, ów chociaż powierzył go Piotrowi Szafrańcowi. Władał jego osoba nie wcześniej zamkiem w
„ Pieskowej Skale”. Kolejnym właścicielem warowni stał się Jan Mężyk, łaźny królewski, podczaszy, cześnik nadworny tudzież translator przedtem bitwą pod Grunwaldem, który pośredniczył w rozmowie monarchy spośród zakonnymi posłami.
Na początku XVI wieku zamek utrzymywał się w rękach prywatnych, pół wieku w dalszym ciągu wrócił w dostatek królewskie. Jednym z jego starostów był członek rządu skarbu Jagiellonów Jan Boner, innym Piotr Myszkowski. Koronowany władca Władysław IV nadał cytadela tudzież godność starosty Mikołajowi Korycińskiemu. W pierwszej połowie XVII wieku starosta sądecki Michał Koryciński przeprowadził naczelny podniosły naprawa zamku. Surowe ściany nakazał urozmaicić rzeźbami, marmurem zaś polichromią. Wnętrza ozdobiono arrasami zaś kobiercami, zaimportowanymi z dalekich krajów. W 1655 roku cytadela został ograbiony tudzież felerny za pomocą Szwedów. W części zrekonstruował go kanclerz obszerny węzłowy Stefan Koryciński, potem kontynuowała jego pracę wdowa po nim, Anna. W XVIII wieku twierdza przebudowano, nie zważając na mostami i naturalnym uformowaniem terenu, cel nie puder już właściwości obronnych. Spośród XIV-wiecznych obwarowań pozostała jedynie ośmioboczna basteja zbudowana z kamieni, o murach grubości 3 m. Kolejne przebudowy doprowadziły aż do obniżenia wieży. Ojców został odkupiony od Korycińskich przy użyciu Warszyckich. W połowie XVIII wieku starostwo objęli Łubieńscy, następny Załuscy. W 1826 roku grodzisko opustoszał, a jego ruiny kupił w 1835 roku Wojciech Prandowski. W jego planach była przebudowa zamku w stylu neogotyckim. Acz nie doszła do skutku. Późniejszymi właścicielami zostali Przeździeccy i Krasińscy.
Rzędu 1850 roku cytadela rozmontowano, pozostała owszem ośmiokątna baszta, brama wjazdowa, perzyna murów obronnych, nieco fragmentów murowanych filarów mostowych. Od czasu końca XIX wieku aż do wybuchy II wojny światowej pogorzelisko zamku ówczesny w posiadaniu Ludwiki Czartoryskiej.
Dodaj Tag