Gołębie pocztowe

W Zwierzeta
0

Gołębie tudzież inne ptaki owo grupa stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest w największym stopniu zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje coś koło tego 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm tuż przy koliberka hawańskiego do 2,7 m tuż przy strusia.
Charakterystyczne w celu ptaków nowoczesnych są: cera wytwarzająca włosy, przednie kończyny przekształcone w skrzydła, gołębie pocztowe
imadło okryte rogowym dziobem, przy współczesnych przedstawicieli pozbawionym zębów, miły, ciemny szkic a czterodziałaniowe kier. Ptaki są przeważnie zdolne aż do lotu, natomiast niektóre gatunki są wtórnie nielotne – ich kompozycja pokarmowy natomiast oddechowy są przystosowane do tej zdolności. Oprócz tym odznaczają się wysoką aktywnością metaboliczną. Rozmnażają się przy użyciu zestaw zaś wysiadywanie otoczonych twardą skorupą jaj. Niektóre ptaki, zwłaszcza krukowate i papugowe należą aż do najbardziej inteligentnych gatunków zwierząt, zdolnych aż do tworzenia natomiast używania przyrządów pomocniczych, kiedy zaś przekazujących tę wiedzę następnym pokoleniom[1].
Wiele gatunków odbywa dalekodystansowe wędrówki, inne przemieszczają się mniej regularnie na krótsze odległości. Są zwierzętami społecznymi – porozumiewają się blisko pomocy wizualnych sygnałów natomiast zawołań kontaktowych, jak a śpiewem, biorą udział we wspólnych lęgach, polowaniach, przepędzaniu drapieżników, zgrupowaniach migracyjnych.
Większość gatunków ptaków żyje monogamicznie, przeważnie na okres jednego sezonu, kiedy niekiedy na czas kilku lat, rzadziej tworzą tę samą kilka przy użyciu całe trwanie. Inne gatunki tworzą lęgowe systemy– spośród kilkoma samicami przypadającymi na jednego samca. Rzadko spotyka się gatunki poliandryczne spośród wieloma samcami natomiast jedną samicą. Moszna są zazwyczaj składane aż do gniazd a wysiadywane dzięki rodziców. Cechą charakterystyczną gołębie
dla większości ptaków jest długi Chronos opiekuńczy ponad wyklutymi pisklętami.
Wiele gatunków ptaków ma doniosłość gospodarcze w celu człowieka, na ogół w charakterze zwierzęta użytkowe. Są przede wszystkim źródłem pożywienia, pozyskiwanego za pośrednictwem hodowlę albo polowania. Aplikowanie gospodarcze znajdują dodatkowo części pozyskiwane spośród ptaków np. kłaki. Niektóre gatunki, szczególnie ptaki śpiewające, są popularnymi zwierzętami domowymi. Poza tym odchody kilku gatunków są używane jako nawóz w rolnictwie. W przybliżeniu 120–130 gatunków ptaków wymarło od XVII w. w rezultacie ludzkiej działalności, setki innych gatunków wymarło przedtem. Chwilowo ocenia się plus minus 1200 gatunków w charakterze zagrożonych wyginięciem za pomocą czynniki antropogeniczne, spośród drugiej strony istota ludzka mamuśka się niemniej jednak o ich ochronę. Ptaki są i elementem ludzkiej kultury – od chwili religii za pośrednictwem poezję do nauki. Wydział biologii prowadzący śledztwo ptaki to ornitologia. Amatorska obserwacja ptaków rozwinęła się w ostatnich dekadach aż do rozmiarów masowego zamiłowanie w wielu krajach rozwiniętych.
Dodaj Tag